Σαμαριά (Lazy Way)

Crete Samaria
Εάν κάποιος δεν επιθυμεί να κάνει όλη την διάσχιση, μπορεί να ακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα με τους άλλους μέχρι το Ξυλόσκαλο, και με το λεωφορείο να συνεχίσει την διαδρομή μέχρι Σούγια και να πάρει το πλοίο. Φτάνοντας στην Αγ.Ρουμέλη μπορεί να περπατήσει κανείς όσο θέλει, μέχρι τις πόρτες που είναι στα 2 χιλ, πληρώνοντας βέβαια την τιμή εισόδου 5,00€, ή να παραμείνει στην Άγια Ρουμέλη, να κολυμπήσει και τελικά να αναχωρήσει με τους άλλους με το ίδιο καράβι, συνήθως στις 17:00 προς Σούγια.